Oferta 

Naprawa, konserwacja, budowa oświetlenia zewnętrznego

ulice, place, parkingi, reklamy itp.

Naprawa i konserwacja oświetlenia hal fabrycznych, magazynowych, sal gimnastycznych

Naprawa, konserwacja i montaż oświetlenia przeszkodowego

kominy, maszty, żurawie

Wymiana, konserwacja, malowanie słupów oświetleniowych

Modernizacja oświetlenia

wymiana opraw oświetleniowych

Naprawa i konserwacja neonów

Budowa przyłączy energetycznych, linii kablowych i napowietrznych nN

Iluminacja obiektów architektonicznych i zabytkowych

Montaż iluminacji świątecznych

Specjalistyczne pomiary parametrów oświetleniowych

natężenia oświetlenia i luminacji

Prace kontrolno-pomiarowe parametrów oświetleniowych

pomiary impedancji pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary rezystancji uziemień i izolacji

Lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli energetycznych

Montaż i obsługa systemów sterowania oświetleniem zewnętrznym

Usługi podnośnikami koszowymi

Bizzocchi Autel 155CL wys. 16m na podwoziu Mercedes Sprinter oraz p 184H wys. 18m na podwoziu Star 200

Przeglądy, konserwacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, opracowywanie instrukcji eksploatacji i konserwacji

Prowadzenie dzienników kontroli oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach